Hubungi kami

Isikan borang atau hubungi kami di:

MALAYSIAN BIOECONOMY DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD (200501014384)

Corporate Office
Level 16, Menara Atlan
161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

T: +603 – 2116 5588
F: +603 – 2116 5411