General Worker/ Operasi

General Worker/ Operasi

  • PENJANA
  • Selangor
  • Applications have closed

HAL Fintech Advisor

Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan perniagaan seharian melibatkan pergerakan dokumen, penghantaran daging atau kajian serta pembangunan bisnes agro makanan.

Mendapatkan maklumbalas pelanggan sedia ada.

Memandu dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh lesen memandu Kelas B2/B/D.

Bertanggung-jawab melaksanakan tugas-tugas operasi am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar pejabat.

Melaksanakan arahan dan keperluan pelanggan dari semasa ke semasa.

Membuat dan memastikan kerja penternakan, pembungkusan daging mentah segar, penghantaran dan sukatan dalam keadaan baik dan tepat.

Membantu melaksanakan Kaji selidik pasaran tempatan dan pembeli baru

Melaporkan aktiviti perniagaan seharian kepada Pengarah Urusan.

Tangga gaji RM1200–1500