You are currently viewing Pengurus kewangan

Pengurus kewangan

  • Sepenuh Masa
  • Perak
  • Applications have closed

Andy Paula Enterprise

Pengurus kewangan. pengurus kewangan
Membantu pihak syarikat menguruskan sistem pemfailan dan merekodkan urusan perbelanjaan dan jualan. Juga lain-lain perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran syarikat (rekod pekerja, penggajian, stok dan lain-lain)