You are currently viewing Pembantu Pusat Pengumpulan Ladang Kuala Kangsar

Pembantu Pusat Pengumpulan Ladang Kuala Kangsar

  • Pekerja Kontrak
  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

menguruskan pergerakkan masuk/keluar hasil tanaman

menghantar & mengambil hasil tanaman kepada pelanggan/petani

memastikan hasil tanaman disimpan dengan cara yang betul