You are currently viewing Peladang

Peladang

  • PENJANA
  • Melaka
  • Applications have closed

Website KLAS FARM SDN. BHD.

Menyelenggara ladang dan dusun.
Memastikan ternakan cukup makan dan ubatan.
Menjaga kebersihan ladang dan dusun.
Menstruktur ladang ke Edu-Agrotourism
Menjalankan kerja pemasaran.
Memastikan kesihatan ternakan dan tanaman berada di tahap yang baik.
Membuat laporan kesihatan,ubatan,pemakanan dan pembajaan bagi ternakan dan tanaman.
Mengurus jual beli tanaman dan ternakan.
Mengurus hal-hal yang berkaitan seperti penyembelihan kambing.