penyelia pusat pengumpulan hasil ladang

penyelia pusat pengumpulan hasil ladang

  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

menguruskan dokumen berkaitan pembelian dan jualan hasil ladang di PPLKK

menguruskan pemasaran PPLKK