pembantu penyelia pentadbiran

pembantu penyelia pentadbiran

  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

membantu menguruskan urusan koperasi dan perniagaan koperasi

membantu menyediakan dokumen dan urusan human resource koperasi dan perniagaan koperasi