pembantu penyelia pengeluaran hasil ladang

pembantu penyelia pengeluaran hasil ladang

  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

membantu memastikan kualiti dan keselamatan hasil pengeluaran ladang koperasi dan projek kelolaan koperasi

membantu menyediakan dokumen hasil pengeluaran ladang koperasi dan projek kelolaan koperasi