You are currently viewing Pengurus Pentadbiran

Pengurus Pentadbiran

  • Pekerja Kontrak
  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

– memantau hal ehwal pengurusan pentadbiran koperasi

– menyemak dan mengesahkan dokumen-dokumen berkaitan perkeja-pekerja dan hal ehwal pentadbiran