You are currently viewing Pengurus Pengurusan Ladang

Pengurus Pengurusan Ladang

  • Pekerja Kontrak
  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

– Memantau pengerakan pengurusan ladang

– memastikan perjalanan projek ladang berjalan mengikut jadual dan rancangan yang ditetapkan