You are currently viewing Pengurus Kewangan

Pengurus Kewangan

  • Pekerja Kontrak
  • Perak
  • This position has been filled

KOPERASI GABUNGAN USAHAWAN TANI KUALA KANGSAR BERHAD

– mengurus hal ehwal kewangan keseluruhan koperasi

– menyemak dan mengesahkan dokumen dan laporan kewangan koperasi & perniagaan-perniagaan koperasi