Farm Driver Cum Assist Farm Operations

  • Pahang
  • This position has been filled

GLOBAL AGROW PRODUCE MALAYSIA SDN BHD

  • Membantu Penyelenggaraan Kenderaan Ladang, Tugas Penghantaran Bekalan Ladang, Tugas Penghantaran Hasil Ladang
  •  Membantu Merancang Penanaman Tanaman
  • Membantu membajak, merumput dan tugas ladang lain
  •  Membantu Pengurusan Pekerja Ladang
  • Membantu dengan Kerja Tanah
  •  Membantu Penyelenggaraan Kerosakan Ladang